Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Verhalenwandeling: mijn bijdrage

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Via dit formulier geef je de nodige informatie rond jouw bijdrage aan de Verhalenwandeling georganiseerd in het kader van Londerzeel Verlicht

Je ontvangt voor jouw bijdrage geen enkele vorm van vergoeding. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele portretrechten, worden volledig overgedragen aan de Gemeente Londerzeel.

Jouw gegevens

Adres
E-mailadres *

Jouw bijdrage

Ik geef aan de Gemeente Londerzeel toestemming voor het online publiceren van mijn bijdrage. *
Ik heb mijn bijdrage zelf online geplaatst. *
Ik geef aan de Gemeente Londerzeel de toestemming om mijn bijdrage te gebruiken en te promoten in het kader van de Verhalenwandeling *
Mijn bijdrage bevat ook inhoud (teksten, muziek, beelden,…) die gemaakt werd door anderen en die mogelijk auteursrechtelijk beschermd is. *
Ik verklaar dat ik voor het gebruik van alle auteursrechtelijk beschermde inhoud toestemming gevraagd en verkregen heb van alle rechthebbenden (auteurs, uitgevers,…). *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om deze persoonsgegevens te verwerken volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.