Deel deze pagina

Vergunning reclame-inrichtingen

Verplichte omgevingsvergunning

Voor alle reclamepanelen op privédomein die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein, is de aanvraag van een omgevingsvergunning - Codex Vlaanderen verplicht. De publiciteit moet betrekking hebben op de handels- of nijverheidsactiviteit van het pand.

Om de wildgroei aan reclamepanelen in het straatbeeld te beperken heeft de Gemeente Londerzeel een gemeentelijk reglement goedgekeurd.

Reclame-inrichtingen: reglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 1997.

Vrijstellingen

Voor de plaatsing van de volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden geldt een vrijstelling:

 • aanplakbiljetten ter uitvoering van een wets- of reglementaire bepaling
 • aankondigingen van de verkoop of verhuur van onroerende goederen (enkel op het onroerende goed)
 • aanplakbiljetten naar aanleiding van culturele, godsdienstige, liefdadige of sportieve manifestaties (opgelet: constructies, zelfs tijdelijke, opgericht voor de promotie van deze manifestaties zijn wel onderworpen aan een vergunning)
 • publiciteit in het kader van verkiezingscampagnes
 • aankondigingen op speciaal daartoe door de gemeente opgerichte draaginrichtingen
 • binnenwaarts gerichte reclamepanelen rond sportvelden in zoverre zij niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

Geen reclame-inrichtingen

Reclame-inrichtingen zijn niet toegelaten:

 • tegen openbare gebouwen
 • tegen kerken en kapellen
 • tegen schuttingen geplaatst bij het bouwen of verbouwen van woningen, behalve voor die bedrijven die rechtstreeks bij de uitvoering van de werken betrokken zijn
 • in de onmiddellijke omgeving van geklasseerde monumenten
 • in beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten
 • in natuur-, park- en bosgebieden vastgelegd bij gewestplan
 • in bij gewestplan vastgelegde bufferzones en landbouwgebieden

Soorten reclame-inrichtingen op privédomein

 • vrijstaande reclame-inrichtingen
 • reclame op blinde zijgevels
 • reclame evenwijdig aan de voorgevel
 • reclame haaks op de voorgevel

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket - Vlaanderen. Je hebt hiervoor je identiteitskaart (eID) en pincode nodig.

Kostprijs?

Een omgevingsvergunning kost 50 euro.

Wijkt de aanvraag af van de stedenbouwkundige voorschriften en moet er een openbaar onderzoek georganiseerd worden? Dan kost de omgevingsvergunning 100 euro.

Vaak wordt deze vergunning gecombineerd met een andere vergunning (vb. nieuwbouw handelspand); in dat geval is de kostprijs al vervat in dit dossier.