Deel deze pagina

Verbintenis tot tenlasteneming

Wat?

Iedereen die afkomstig is van buiten het Schengengrondgebied moet bij het betreden van het Schengengrondgebied aantonen dat hij of zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen.

Is dit niet het geval? Met een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) nodigt een inwoner (financieel garant) een niet-EU-burger uit voor een verblijf in België als deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

De niet-EU-burger moet in zijn thuisland een reisvisum type C aanvragen.

De verbintenis tot tenlasteneming is 2 jaar geldig vanaf de aankomstdatum in het Schengengebied.

Drie soorten:

 1. voor een verblijf van max. 3 maanden (bijlage 3 bis) (bijvoorbeeld toeristen) en voor zowel visumplichtige als niet-visumplichtige niet-EU-burgers
 2. voor een verblijf van meer dan 3 maanden in het kader van studies (bijlage 32) (met bewijs van voldoende bestaansmiddelen)
 3. voor een verblijf van meer dan 3 maanden in het kader van een duurzame relatie (bijlage 88) (met bewijs van voldoende bestaansmiddelen en op basis van samenwoonst)

Wie kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan?

De financieel garant kan een natuurlijk persoon, vennootschap of vereniging zijn als deze aan alle voorwaarden voldoen:

 • over voldoende bestaansmiddelen beschikken
 • Belgische nationaliteit bezitten
 • gemachtigd of toegelaten zijn voor een onbeperkte duur in België te verblijven

Wordt de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan door een natuurlijk persoon in naam van een instelling en in het kader van een academische, wetenschappelijke, sociaal-culturele, humanitaire of sportieve activiteit? Dan moet deze persoon bewijzen:

 • wel degelijk op te treden in naam en in opdracht van die instelling
 • dat de instelling over de bestaansmiddelen beschikt om een niet-EU-burger ten laste nemen (voorleggen statuten en laatste balans)

Gevolgen

De financieel garant is samen met de niet-EU-burger hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de overheid voor de onkosten van gezondheid, verblijf en repatriëring van wie naar België reist.

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

De financieel garant moet de volgende documenten meebrengen:

 • identiteitskaart (eID) van de financieel garant
 • telefoonnummer van de garant
 • bewijsmateriaal dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan:
  • loonfiches van de drie laatste maanden
  • pensioenfiches
  • het bewijs van werkloosheidsuitkeringen
  • rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
  • aanslagbiljet in de personenbelasting betreffende het aanslagjaar voorafgaand aan het jaar van binnenkomst of van visumaanvraag 
 • gegevens van wie naar België wenst te komen:
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer nationaal paspoort
  • huidige verblijfplaats
  • plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren