Deel deze pagina

Verandering voornaam

Hoe aanvragen?

Iedere Belg, erkende vluchteling of staatloze kan de wijziging van zijn of haar voornaam aanvragen via de dienst Burgerzaken van de woonplaats.

Belgen die in het buitenland verblijven, vragen dit aan bij de gemeente van de laatste inschrijving. Zonder inschrijving gebeurt de aanvraag in Brussel.

De dienst Burgerzaken bekijkt of de gevraagde voornaam aan de voorwaarden voldoet. Deze mag:

 • geen aanleiding geven tot verwarring
 • niet belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn
 • niet bestaan uit 1 letter of een opeenvolging van medeklinkers

Bij twijfel kan advies gevraagd worden aan de procureur des Konings.

Bij een goedkeuring ontvang je een brief. Dan moet je ook jouw elektronische identiteitskaart (eID), rijbewijs, paspoort… laten aanpassen.

Bij een weigering kan je binnen 30 dagen beroep aantekenen bij de familierechtbank (Familierechtbank Vlaanderen). 

De voornaamswijziging gaat in vanaf de datum van overschrijving in de registers van burgerlijke stand (binnen 3 maand na de aanvraag).

Benodigde documenten?

Uittreksel uit het strafregister: voor de inwoners van onze gemeente wordt dit in orde gebracht door de dienst Burgerzaken.

Geboorteakte:

 • Ben je geboren in België? Dan zorgt de dienst Burgerzaken hiervoor.
 • Ben je geboren in het buitenland? Dan moet je zelf zorgen voor de:
  • originele geboorteakte voorzien van legalisatie
  • vertaling door een beëdigd vertaler verbonden aan een Belgische rechtbank
 • Heb je geen geboorteakte? Gebruik dan een vonnis van de familierechtbank. Vluchtelingen zonder geboorteakte gebruiken een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Kostprijs?

 • 1ste aanvraag voornaamswijziging: 100 euro
 • vanaf de 2de aanvraag van een voornaamswijziging: 250 euro
 • vanaf de 3de aanvraag van een voornaamswijziging: 490 euro

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk naar de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak.

Voornaamswijziging: belastingreglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2018
Gepubliceerd op de website op 26 oktober 2018.