Deel deze pagina

Verandering familienaam

Hoe aanvragen?

Iedere Belg, erkende vluchteling en staatloze kan de wijziging van de familienaam vragen via een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag bij Federale Overheidsdienst Justitie in Brussel.

De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit (KB) en wordt definitief na 60 dagen als er geen bezwaren worden ingediend. Het KB moet binnen de 6 maanden worden geregistreerd en daarna binnen de 60 dagen overgemaakt aan de ambtenaar van de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats.

De vervanging van de naam gaat in op de dag van de overschrijving van het KB in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf die dag geldt deze ook voor de familienaam van de minderjarige kinderen (indien gevraagd) en voor de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.

Wat meebrengen?

 • uittreksel van de geboorteakte
  • bij geboorte in het buitenland: een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd
  • voor vluchtelingen zonder geboorteakte: een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
  • als je geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kan voorleggen, wordt de identiteit vastgesteld bij vonnis
 • attest van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst
 • recent bewijs van verblijfplaats
 • uittreksel uit het strafregister

Je kan deze documenten verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.

Naargelang de redenen van de naamsverandering kan de FOD Justitie nog andere documenten vragen (vonnissen, getuigenissen en adviezen, diverse bewijzen...).

Kostprijs?

 • 49 euro
 • partikel toevoegen aan een naam een andere naam: 740 euro
 • hoofdletter vervangen door kleine letter: 740 euro

De Koning kan dit onder bepaalde voorwaarden verminderen tot 49 euro.

Je betaalt de kostprijs aan het eind van de procedure aan de FOD Justitie.

Dit kan via het registratiekantoor van Meise (Groenlaan 51, 1800 Vilvoorde) of online via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Na de betaling is het betalingsbewijs binnen de 24 uur beschikbaar in pdf-formaat via de rubriek “mijn documenten”.