Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: voltijds toezichthouder veiligheid (C1-C3)

Functieomschrijving

Voer je graag zelfstandig taken uit, zowel administratief als op het openbaar domein?

Ben je vriendelijk en klantgericht, maar toch kordaat en standvastig? Draag je graag je steentje bij aan een veilig en leefbaar Londerzeel? Dan ben jij wie wij zoeken!

De kersverse dienst Samenleving is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van de Gemeente Londerzeel. Als toezichthouder veiligheid ben jij diegene die in het Londerzeelse straatbeeld dit beleid uitvoert.

Je voert stipt en in samenspraak met je diensthoofd controles uit op de correcte naleving van de parkeervoorschriften voor blauwe zones en voor parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Bestuurders die de parkeervoorschriften niet volgen, bekeur je met een parkeerboete.

Daarnaast voer je veiligheids- en preventieopdrachten uit. Je informeert en sensibiliseert burgers met als doel overlast en ongewenst gedrag te voorkomen. In bepaalde vooraf vastgelegde gevallen treed je kordaat en sanctionerend op volgens de regels van het toekomstige GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sancties).

Gezien de sanctionerende aard van deze functie ben je iemand die integer en correct handelt. Je wilt je inzetten om van Londerzeel een veilige en aangename leefomgeving te maken. Bovendien ben je voldoende assertief ingesteld en spreek je burgers zonder aarzeling aan.

Deze functie hanteert de 70/30-regel. Je werk speelt zich voor minstens 70 procent van je werktijd af in de Londerzeelse straten. De overige 30 procent vervul je administratieve taken verbonden aan je functie of neem je actief deel aan het wekelijkse werkoverleg.

Een flexibele ingesteldheid is een absolute noodzaak voor deze functie omdat er regelmatig buiten de kantooruren gewerkt wordt (’s avonds en in het weekend).

Je kan je vlot verplaatsen met de fiets en/of wagen. Langere afstanden te voet afleggen, is voor jou geen probleem.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij de kandidatuurstelling worden overhandigd)
 • medisch geschikt zijn voor de functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in het bezit zijn van een diploma hoger middelbaar onderwijs
 • voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving (slagen voor de selectieprocedure)
 • in het bezit zijn een attest als GAS-vaststeller of slagen in de opleiding en het examen binnen een jaar na de aanstelling
 • de Belgische nationaliteit hebben
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer
 • geen feiten gepleegd hebben die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkenen doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel
 • niet tegelijkertijd:
  • werkzaamheden uitoefenen van privédetective
  • een functie uitoefenen in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
  • lid zijn van een politiedienst
  • een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen

Competenties

Meer informatie over de gevraagde competenties lees je in de functiebeschrijving (pdf).

Selectieprocedure

Deze bestaat uit een:

 • schriftelijk gedeelte met hierin een competentieproef en worksampleproef
 • mondeling gedeelte
 • psychotechnische screening

Aanbod

 • een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband voor onbepaalde duur
 • geïndexeerd maandloon 1.965,88 - 2.306,83 euro (in functie van toegekende anciënniteit)
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • open uurrooster
 • gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 14 feestdagen
 • opleidingsmogelijkheden

Over onze organisatie

De gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven.

Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening. Ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.

Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Sollicitatie

Vul het online sollicitatieformulier in uiterlijk zondag 19 december 2021.

Jouw kandidatuur moet een motivatiebrief, cv, kopie van je diploma hoger middelbaar onderwijs en recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 (maximum 3 maand oud) bevatten.

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.