Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: voltijds statutair beleidscoördinator Grondgebiedszaken

Functiebeschrijving

Gemeente Londerzeel werft een voltijds statutair beleidscoördinator Grondgebiedszaken aan (weddeschaal A4a-A4b).

 • Je bent als hoofd van de afdeling Grondgebiedszaken verantwoordelijk voor het budgetbeheer, de strategische nota en de meerjarenplanning van de afdeling Grondgebiedszaken.
 • Je coördineert de diensten Omgeving (Stedenbouw en Milieu), Openbaar domein (Gebouwen, Wegen en Groen), Mobiliteit, Patrimonium, Lokale economie, GIS en Duurzaamheid.
 • Je volgt de projecten op en geeft advies in technische dossiers samen met de coördinatoren van de verschillende diensten.
 • Je bent een echte people manager en kan mensen enthousiasmeren om samen resultaten te bereiken.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij de kandidatuurstelling worden bezorgd)
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • grondige kennis hebben van de Nederlandse taal
 • slagen in het aanwervingsexamen (schriftelijk gedeelte met hierin een competentieproef en worksampleproef, een mondeling gedeelte en een assessment).

Na het doorlopen van een gunstige proefperiode van twaalf maanden die van toepassing is voor statutairen op proef, volgt de definitieve benoeming.

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • je bent in het bezit van minstens een masterdiploma
 • je hebt minstens vijf jaar beroepservaring
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B

Aanbod

 • een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur
 • geïndexeerd maandloon: 3.740,96 tot 4.267,25 euro (in functie van de toegekende anciënniteit), vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen en 14 feestdagen)
 • opleidingsmogelijkheden

Een werfreserve van twee jaar wordt aangelegd.

Sollicitatie

Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van het diploma en recent (maximum 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister model 595 aan het College van burgemeester en Schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of aan personeel@londerzeel.be uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 (poststempel/datum mail geldt als bewijs).

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.