Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: voltijds maatschappelijk werker Welzijnsloket

Functiebeschrijving

De Gemeente Londerzeel zoekt een voltijds maatschappelijk werker voor het Welzijnsloket (B1-B3). Het gaat om een tewerkstelling in contractueel verband met een vervangingsovereenkomst van lange duur (tot en met 31 maart 2022), met toekomstperspectieven.

Vanuit het Welzijnsloket wordt hulp- en dienstverlening aangeboden om de burger in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het Welzijnsloket helpt burgers onder meer bij woon-, opvang- , integratie- en schuldproblemen. Bovendien:

 • verleent de dienst kortlopende psychosociale en financiële hulpverlening
 • biedt ze informatie en verschaft ze juridisch en sociaal advies
 • leidt ze de burger via begeleide doorverwijzing toe naar de hulp- en dienstverlening van externe aanbodverstrekkers

Functiekaart (pdf)

Jouw taken

Jouw voornaamste taken zijn:

 • inzichten verwerven in de noden en behoeften van de cliënten van het Welzijnsloket zodat zij op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke manier de juiste hulpverlening krijgen of doorverwezen worden naar de gepaste externe dienst
 • streven naar een volledige rechtenuitputting en informatieverstrekking ten voordele van de cliënt
 • beschrijven van de probleemsituatie van de cliënt en een plan van aanpak of traject in een sociaal verslag
 • deelnemen aan wekelijks teamoverleg
 • opbouwen en onderhouden van goede externe contacten met relevante personen en externe partners

Algemene aanwervingsvoorwaarden en competenties

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij kandidatuurstelling worden overhandigd)
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in het bezit zijn van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma; het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg.

Meer informatie over de gevraagde competenties lees je in de functiekaart (pdf).

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een doorgedreven competentiegericht gesprek, waarin de motivatie, competenties en overeenstemming met het functieprofiel worden afgetoetst, mogelijks aangevuld met een proef.

Aanbod

 • geïndexeerd maandloon 2.509,94 - 2.800,11 euro (in functie van toegekende anciënniteit) + vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • tweede pensioenpijler van 2,5%
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • open uurrooster
 • gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 14 feestdagen
 • opleidingsmogelijkheden

Stel je kandidaat!

Bezorg je kandidatuur met motivatiebrief, cv, kopie van diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 595.2 (maximum 3 maand oud) aan de afdeling HRM, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of personeel@londerzeel.be uiterlijk maandag 30 november 2020 (poststempel/datum mail geldt als bewijs).

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Over onze organisatie

De gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.

Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.