Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: projectmanager Organisatiebeheer (A4a-A4b)

Functieomschrijving

De Gemeente Londerzeel zoekt een tijdelijke projectmanager Organisatiebeheer (A4a-A4b). Het gaat om een vervangingscontract met onmiddellijke indiensttreding

De projectmanager Organisatiebeheer staat in voor het uittekenen en onderhouden van efficiënte werkingsprocessen.

Dit is inclusief het opzetten en opvolgen van een organisatiebeheersingssysteem. Het doel hiervan is de bevordering van het realiseren van de doelstellingen en het verzekeren van een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking.

Ook leidt de projectmanager de dienst Communicatie.

De voornaamste taken:

1. Organisatiebeheer

 • werkingsprocessen van de organisatie in kaart brengen, implementeren, evalueren en waar nodig bijsturen
 • instaan voor de (verdere) uitrol van de integratie en samenwerking tussen de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • samen met de belanghebbenden bekijken op welke wijze samenwerkingsverbanden en efficiëntere structuren en processen kunnen opgemaakt worden
 • organiseren van periodieke zelfevaluaties
 • organiseren van werklastmetingen
 • het bewaken van (samen met de algemeen directeur en de leden van het managementteam):
  • de eenheid in de werking
  • de kwaliteit van de organisatie
  • de werking van de diensten van de gemeente en van het OCMW
 • zorgen, in het kader van het organisatiebeheersingssysteem, voor de interne organisatie van klachtenbehandeling van de gemeente en van het OCMW en de rapportering ervan aan de beide raden
 • opvolgen en bijsturen van het organisatiebeheerssysteem

2. Coördinatie van een traject strategisch veranderingsmanagement

3. Instaan voor het communicatiebeleid van het lokaal bestuur

In de functiekaart (pdf) lees je meer over de functie-inhoud en gevraagde competenties.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij kandidatuurstelling worden overhandigd)
 • medisch geschikt zijn voor de functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in het bezit zijn van een masterdiploma

Aanbod

 • geïndexeerd maandloon 4.049,32 - 4.619,00 euro (in functie van toegekende anciënniteit)
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • open uurrooster
 • gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen pro rata de lengte van de aanstelling)
 • 14 feestdagen

Over de Gemeente Londerzeel

De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven.

Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.

Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Stel je kandidaat!

Vul het online sollicitatieformulier in.

Jouw kandidatuur moet een motivatiebrief, cv, kopie van je masterdiploma en recent uittreksel uit het strafregister model 595 (maximum 3 maand oud) bevatten.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling HRM (sollicitatie@londerzeel.be).

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.