Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: Voltijds statutair opbouwwerker B1-B3

Functieomschrijving

De dienst Samenleving dient met zijn werking 3 kernbegrippen op een proactieve en positieve manier met elkaar te verbinden: preventie, outreach en integrale veiligheid. Deze dienst dient met zijn activiteiten samenlevingsproblemen te proberen voorkomen (= preventie), zich maximaal in de publieke ruimte te begeven (= outreach), en zich samen met politie te buigen over tal van veiligheidsaspecten (= integrale veiligheid).

De dienst Samenleving heeft in dit kader bijzondere aandacht voor het beleidsdomein ‘integratie’. De coördinator Samenleving functioneert als integratieambtenaar. Bijgevolg heeft hij een regie-, hefboom-, en verbindingsfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau. Hij ondersteunt het lokaal beleid inzake minderheden/kwetsbare- en bijzondere doelgroepen.

De medewerkers van de dienst zullen vanuit een regierol met diverse partners, samenwerken en verbindingen creëren. Naast het instaan voor een nauwe samenwerking met de actoren -actief in het lokale middenveld- dienen zij ook lokaal en bovenlokaal de spil te zijn tussen de diverse betrokken diensten van de gemeente en het OCMW.

Een belangrijke opdracht zal erin bestaan de verschillende visies en doelstellingen uit te werken en op elkaar af te stemmen binnen hetzelfde verhaal zodat de beschikbare middelen efficiënt en effectief ingezet worden. De medewerkers van deze dienst zullen tevens de intermediaire rol opnemen door actief te participeren in relevante aanleunende projecten en acties.

De opbouwwerker functioneert binnen dit kader op basis van volgende leidende principes:

  • Buurt- of wijkgericht, en dit op basis van een buurtanalyse.
  • Outreachend
  • In co-creatie
  • Netwerken uitbouwen
  • Projectmatig

Profiel

 • Je bent maatschappelijk betrokken
 • Netwerken is echt je ding en je bent vlot in de omgang
 • Je durft je kritische blik te delen met je collega’s en leidinggevende
 • Je hebt zin om bij te leren en kan probleemoplossend werken
 • Je zit boordevol goede ideeën om projecten binnen de Gemeente Londerzeel van A tot Z op te starten
 • Je hebt zin om nieuw leven te blazen in onze gemeente

   

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet je:

 • In het bezit zijn van een bachelor diploma:
  • bachelor van sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent;
  • (ortho-) pedagogie (pba + ma);
  • Verpleegkunde, optie sociale verpleging;
  • Ergotherapie;
  • Gezinswetenschappen;
  • Sociaal werk: maatschappelijk werk;
  • Sociaal werk: maatschappelijke advisering;
  • Sociaal werk: personeelswerk;
  • Sociaal werk: Kunst- en cultuurbemiddeling;
  • Sociaal werk: Sociaal - en cultureel werk;
  • Sociaal werk: zonder afstudeerrichtingen;
  • Agogische wetenschappen (pba + ma);
  • bachelor in de sociale gezondheidszorg.
  • (toegepaste) psychologie (pba + ma)
 • In het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister model 596.2 (maximum 2 maanden oud)
 • Slagen doorheen de aanwervingsprocedure

Aanbod

 • Onmiddellijke indiensttreding voor onbepaalde duur, statutair met een proefperiode van 12 maanden
 • Geïndexeerd brutomaandloon minimum 2.883,19 euro – maximum 3.891,47 euro (i.f.v. toegekende anciënniteit) + vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Tweede pensioenpijler van 2,5%
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Open uurrooster
 • Structureel telewerk toegestaan
 • Gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 14 feestdagen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Aansluiting bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Vlaanderen met talrijke voordelen

Solliciteren

Vul het online sollicitatieformulier in: www.jobsolutions.be
Solliciteren kan tot uiterlijk op 11 april 2023.

Het schriftelijk examen zal doorgaan op 18 april 2023 om 8 uur.

Het mondeling examen zal plaatsvinden op 25 april 2023 vanaf 10:30 uur.

Meer weten? Lees de infobundel

Vragen? Contacteer Afdeling HRM, Brusselsestraat 25 1840 Londerzeel, sollicitatie@londerzeel.be