Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: jeugdconsulent (B1-B3)

Het gemeentebestuur van Londerzeel gaat over tot de aanwerving van een voltijds Jeugdconsulent (B1-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur.

Functiekaart jeugdconsulent (pdf)

Aanwervingsvoorwaarden

 1. het Nederlands machtig zijn
 2. slagen voor de selectieprocedure
 3. voldoen aan de diplomavereiste:
  • bachelordiploma
  • diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs

Selectieprocedure

Bij meer dan 12 weerhouden kandidaten wordt er een preselectie ingericht waarna de 12 beste en geslaagde kandidaten kunnen deelnemen aan de verdere aanwervingsprocedure.

 • Een schriftelijk gedeelte bestaande uit een:
  1. competentieproef
  2. worksampleproef
 • Een mondeling gedeelte

Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.

Stel je kandidaat

Richt je kandidatuur (met cv, uittreksel uit strafregister model 2, kopie diploma hoger onderwijs) het College van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel of mail deze naar personeel@londerzeel.be tegen uiterlijk 7 april 2017 (poststempel/datum mail geldt als bewijs).

Voor meer informatie neem je contact op met de Personeelsdienst.