Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: deeltijds sanctionerend ambtenaar (B4-B5)

Functiebeschrijving

De Gemeente Londerzeel zoekt een deeltijds sanctionerend ambtenaar (B4-B5) voor een contract van bepaalde duur van 6 maanden. 

De dienst Samenleving verbindt met zijn werking 3 kernbegrippen op een proactieve en positieve manier:

 • preventie: samenlevingsproblemen proberen voorkomen
 • outreachend werken: proactief verbinding maken met burgers
 • integrale veiligheid: zich samen met externe partners buigen over tal van veiligheidsaspecten

De sanctionerend ambtenaar van de dienst Samenleving focust zich op het beleidsdomein ‘veiligheid’. 

De medewerkers van de dienst Samenleving zullen vanuit een regierol met diverse partners samenwerken en verbindingen creëren. Naast het instaan voor een nauwe samenwerking met de actoren - actief in het lokale middenveld - moeten zij ook lokaal en bovenlokaal de spil zijn tussen de diverse betrokken diensten van het lokaal bestuur.

Een belangrijke opdracht zal erin bestaan de verschillende visies en doelstellingen uit te dragen en op elkaar af te stemmen binnen hetzelfde verhaal zodat de beschikbare middelen efficiënt en effectief ingezet worden.

De medewerkers van deze dienst nemen ook de intermediaire rol op door actief te participeren in relevante aanleunende projecten en acties.

Kerntaken:

 • strategisch GAS- en parkeerbeleid: In overleg met de coördinator van de dienst Samenleving en in samenwerking met de medewerkers van de subdienst “verbinding”, zorg je voor het opstellen, opvolgen, evalueren en bijsturen van het gemeentelijk GAS-beleid.
  Doel: bevorderen van een integraal gemeentelijk veiligheidsbeleid.
 • coördinatie van de nood- en interventieplanning: In samenwerking met de coördinator van de dienst Samenleving als back-up zorg je voor het coördineren en beheren van de nood- en interventieplanning van de Gemeente Londerzeel.
 • personeelsbeleid en organisatie: Je treedt op als leidinggevende voor de toezichthouders veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie en planning van deze parkeerwachters/GAS-vaststellers. Je neemt personeelsgerelateerde taken waar.
 • communicatie en administratieve taken: Je staat in voor een open interne communicatie naar de leidinggevende, de medewerkers, de collega’s van andere diensten en het bestuur. Je zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om de taak optimaal te kunnen realiseren.
 • wetgeving en regelgeving: Je volgt de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst goed op met als doel de dienst te voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken.
 • projectmatig werken: Je beheert specifieke, duidelijk afgebakende en dienstoverschrijdende projecten. Je leidt projecten en/of deelprojecten om de realisatie van de projectdoelstellingen te garanderen. Dit met als doel het meetbaar maken van vooropgestelde doelen, het tijdelijk bijeenbrengen van verschillende kennis en disciplines en het doorvoeren van veranderingen.

Meer informatie over deze functies en de gevraagde competenties lees je in de functiebeschrijving (pdf).

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij kandidatuurstelling worden overhandigd)
 • medisch geschikt zijn voor de functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in heb bezit zijn van een masterdiploma
 • voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving (slagen voor de selectieprocedure)

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef.

Aanbod

 • geïndexeerd maandloon: 1.566,49 - 1.825,61 euro (in functie van toegekende anciënniteit)
 • vakantiegeld, attractiviteitspremie en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • open uurrooster van 19 uur per week
 • gunstige verlofregeling (26 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 11 feestdagen
 • opleidingsmogelijkheden

Over onze organisatie

De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. 

Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer.

Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Stel je kandidaat!

Vul het online sollicitatieformulier in uiterlijk dinsdag 12 juli 2022.

Jouw kandidatuur moet een motivatiebrief, cv, kopie van je masterdiploma en recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 (maximum 3 maand oud) bevatten.

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.