Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Omschrijving

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen.

Een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen, ontbreekt vooralsnog.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelt daarom een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel van uitvoeringsplan zijn:

  • minder en efficiënt gebruik van kunststoffen
  • creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen
  • stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof
  • inzetten op kennis- en datavergaring
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten.

Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen.

Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.

Inzage

Je kunt van maandag 15 juli tot en met dinsdag 1 oktober 2019 het ontwerpplan inkijken en opmerkingen geven.

Het ontwerpplan ligt ter inzage bij de dienst Omgeving in de afdeling Grondgebiedszaken in Malderen.

Je kan de kennisgeving ook downloaden op de website van OVAM.

Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM via het e-mailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres:

OVAM

Stationsstraat 110

2800 Mechelen