Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Toestemming voor gebruik van foto('s) (portretrecht)

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Er staat één of meerdere minderjarigen op de foto(’s) *

Gegevens minderjarige(n) op foto('s)

Gegevens ouder of voogd van minderjarige(n)

Adresgegevens 2

Gegevens volwassene op foto('s)

Adresgegevens 1

Informatie activiteit

Dienst die de activiteit organiseert/organiseerde *

Toestemming publicatie foto('s)

Gelieve uw expliciete toestemming te geven door het aanvinken van het vakje: *

Ik ontvang hiervoor geen enkele vorm van vergoeding. Alle rechten die voortvloeien uit deze medewerking, waaronder eventuele portretrechten, worden volledig overgedragen aan Gemeente Londerzeel.

Privacy

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om deze persoonsgegevens te verwerken volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens. U kan deze toestemming op elk moment intrekken.