Deel deze pagina

Toelating kermis op privédomein

Wat?

Een kermisuitbater die een standplaats op privéterrein wil innemen, moet daarvoor de toelating krijgen van de Gemeente Londerzeel. Dit geldt voor elke openstelling voor het publiek.

De private organisator wijst zelf de standplaatsen op zijn domein toe. Er is geen wettelijke verplichting tot abonnementen. De privé-organisator richt de kermis in naar eigen goeddunken.

Procedure

De aanvraag moet minimaal 30 dagen voorafgaand aan de geplande kermis worden ingediend.

In deze aanvraag moeten zeker volgende gegevens terug te vinden zijn:

 • waar en wanneer deze kermis plaatsvindt
 • het aantal kermisattracties
 • gegevens van de uitbaters van deze attracties
 • afmetingen attracties (lengte én breedte)
 • wanneer de attracties gaan opstellen
 • openings- en sluitingstijden van de kermis

De politie en de brandweer voeren ter plaatse ook een veiligheidscontrole uit.

Documenten

De volgende documenten moeten bezorgd worden aan de dienst Lokale economie én moeten de deelnemende foorreizigers bij zich hebben:

 • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten en/of ambulante activiteiten” voor eigen rekening
 • kopie van de verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en brandrisico’s
 • voor vestigingen in kermisgastronomie (alle dranken en voedingsmiddelen): een kopie van het aanvraagformulier gericht aan het Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (bijlage 24 KB 16-01-2006)
 • schriftelijk akkoord van de eigenaar van de privégrond (inclusief handtekening)
 • voor kermisattracties met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron (art. 10 van het KB van 18-06-2003):
  1. kermistoestel type A: een kermistoestel waarbij de voortbewogen personen een snelheid bereiken die groter is dan 10 meter per seconde of een hoogte boven het terrein bereiken die groter is dan 5 meter:
   • een onderhoudsinspectie ten minste eenmaal per jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een onafhankelijk organisme (art. 6 van het KB van 18.06.2003)
   • een periodiek nazicht op initiatief van de uitbater, ten minste eenmaal per drie jaar uitgevoerd door een geaccrediteerd organisme (art. 7, 8, 9 van het KB van 18.06.2003)
  2. kermistoestel type B: een kermistoestel dat geen kermistoestel type A is:
   • een onderhoudsinspectie ten minste eenmaal per jaar, op initiatief van de uitbater, uitgevoerd door een technisch competent persoon (art. 6 van het KB van 18.06.2003)
   • een periodiek nazicht op initiatief van de uitbater, ten minste eenmaal per tien jaar uitgevoerd door een onafhankelijk organisme (art. 7, 8, 9 van het KB van 18.06.2003)

Deze laatste staan ook bekend als een bewijs van een onderhoudsinspectie of periodiek nazicht op gas/elektriciteit.

Prijs:

Gratis

Hoe aanvragen?