Deel deze pagina

Privaat gebruik van het openbaar domein

Het plaatsen van terrassen, tafels, banken, stoelen, windschermen, koopwaren of andere voorwerpen op de openbare weg is verboden zonder schriftelijke toelating van de Gemeente Londerzeel.

Eigenaars of uitbaters van horecazaken die een terras willen uitbaten en handelaars die verkoopsartikelen tentoonstellen op de openbare weg, moeten minstens 2 maanden op voorhand een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om een vergunning te bekomen.

Soorten vergunningen

Stallen van verkoopsartikelen op het openbaar domein

 • dit kan over een maximale breedte van 1 meter
 • dit kan langs de voorgevel van de handelszaak en tot op minstens 50 cm van de grens met de naastliggende percelen
 • er moet altijd een vrije doorgang voor voetgangers zijn van minstens 1,5 meter

Plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels en windschermen

 • zomerterras van 1 april tot en met 30 september. Het publiek mag deze terrassen innemen:
  • de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag tot uiterlijk 1 uur ’s nachts
  • alle andere nachten tot uiterlijk 23 uur
 • winterterras van 1 oktober tot en met 31 maart. Het publiek mag deze terrassen innemen:
  • de nacht van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag tot uiterlijk tot 24 uur ’s nachts
  • alle andere nachten tot uiterlijk 22 uur

Er moet altijd een vrije doorgang voor voetgangers zijn van minstens 1,5 meter.

De richtlijnen waaraan de terrassen moeten voldoen, worden bepaald in het politiereglement (artikel 13).

Hoe aanvragen?

Via het e-loket.

Voeg de volgende documenten bij de aanvraag:

 • een plan op schaal met de nodige afmetingen en met de aanduidingen van alle voorwerpen die worden geplaatst. Op dit plan worden bovendien alle hindernissen (stoepkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden,...) correct gesitueerd in een zone van minstens 2 meter rond de gevraagde oppervlakte. 
 • 3 duidelijke kleurfoto’s die een goed beeld geven van de actuele toestand van het in te nemen openbaar domein. 
 • een afschrift (kopie van de akte) van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden 
 • voor permanente terrassen ook een afschrift (kopie van de akte) van de omgevingsvergunning