Deel deze pagina

Terrasvergunning

Privaat gebruik van het openbaar domein

Het plaatsen van terrassen, tafels, banken, stoelen, windschermen, koopwaren of andere voorwerpen op de openbare weg is verboden zonder schriftelijke toelating van de Gemeente Londerzeel.

Alle vergunningen die op basis van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 1996 werden afgeleverd, zijn niet meer geldig na 1 januari 2014.

Eigenaars of uitbaters van horecabedrijven die een terras wensen uit te baten en handelaars die verkoopsartikelen tentoonstellen op de openbare weg, moeten een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen om een vergunning te bekomen.

Soorten vergunningen

Stallen van verkoopsartikelen op het openbaar domein:

 • langs de voorgevel van de handelszaak met een maximale breedte van 1 meter
 • op voorwaarde van een vrije doorgang van 1,5 meter voor voetgangers

Plaatsen van terrassen, stoelen, banken, tafels en windschermen:

 • zomerterras van Pasen tot en met 30 september
 • winterterras van 1 oktober tot Pasen
  • tussen 11 en 20 uur: met stoelen en tafels
  • na 20 uur: enkel staanplaatsen
 • op voorwaarde van een vrije doorgang voor voetgangers langs de gevel van de horecazaak
 • terrassen aansluitend op de horecazaak (gevelterrassen) zijn niet toegestaan

Hoe aanvragen?

 • aanvraag: plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein (pdf)
 • schriftelijk bij de dienst Omgeving met de volgende gegevens:
  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
  • hoedanigheid van de aanvrager (eigenaar, huurder,… + eventueel akkoord eigenaar)
  • adres van de plaats van het terras en/of de uitstalling
  • een plan op schaal met de nodige afmetingen en met de aanduidingen van alle voorwerpen die zullen geplaatst worden. Op dit plan worden bovendien alle hindernissen (bv. stoepkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden,…) correct gesitueerd in een zone van min. 2 meter rond de gevraagde oppervlakte.
  • periode waarvoor de toelating gevraagd wordt.
  • minstens 3 duidelijke kleurenfoto’s. Elke foto moet de plek van het terras of de uitstalling weergeven. De eerste foto wordt genomen loodrecht op de gevel van de horeca- of handelszaak. De twee andere foto's geven het voetpad aan: één naar links en één naar rechts.
  • afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
  • plaatsbeschrijving van het in te nemen openbaar domein, gestaafd met fotomateriaal. Als deze ontbreekt, wordt de plaats geacht in perfecte toestand te zijn.

Toezicht en sancties

De verleende vergunning inclusief het plan moet in de zaak bewaard worden en op elk eerste verzoek van een bevoegde ambtenaar of van de politie voorgelegd kunnen worden.

Elke overtreding van dit reglement wordt bestraft met hetzij een:

 • administratieve geldboete, met een max. van 250 euro, of
 • administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven toelating, of
 • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak.

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.

De schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement: terrassen (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 17 december 1996.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit 27 september 2016 en 25 juni 2019.

Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerkingtreding op 1 juli 2019.