Deel deze pagina

Subsidies voor Zuidwerking

Gemeentelijke ondersteuning

Hoewel Londerzeel weinig invloed heeft op de Noord-Zuidproblematiek, blijft de Gemeente Londerzeel de bevolking sensibiliseren door infoverstrekking en ondersteuning van projecten (bijvoorbeeld 11.11.11, Vredeseilanden, Broederlijk Delen...).

De Gemeente Londerzeel ondersteunt ook Londerzeelse ontwikkelingshelpers door in de begroting een jaarlijks bedrag voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties te voorzien.

Verdeling van dit bedrag:

 • Humanitaire acties: 25%
 • Zuidwerking: projecten: 50%
 • Noordwerking: educatie en sensibilisatie: 25%

De Gemeente Londerzeel subsidieert projecten die plaatsvinden in een ontwikkelingsland, vermeld op de meest recente OESO-DAC-lijst van de verenigde naties, en terug te vinden in de kolommen Least Developed Countries, Others Low Income Countries, Lower Middle Income Countries.

Verdeling van dit bedrag:

 • 60% kan toegewezen worden aan erkende ngo’s en feitelijke verenigingen met verdienste
 • 40% gaat naar de ondersteuning van projecten van Londerzeelse ontwikkelingshelpers

Hoe aanvragen?

Dien vóór 1 maart de aanvraag in via:

Toekenningsvoorwaarden

Het project moet:

 • gericht zijn op een kansarme bevolkingsgroep
 • gericht zijn op de basisbehoeften van de bevolking:
  • water- en voedselvoorziening
  • gezondheidszorg
  • onderwijs
 • gericht zijn op
  • technische en organisatorische overname door de plaatselijke bevolking
  • het overbodig maken van buitenlandse begeleiding
 • bijdragen tot meer onafhankelijkheid, emancipatie en zelforganisatie van de doelgroep op sociaal-economisch vlak
 • stimuleren tot een persoonlijk en collectief bewustzijn dat leidt tot een ingrijpen in de eigen situatie en richt op het tegengaan van onderdrukkende structuren en toestanden
 • garanderen van volledige participatie (medewerking en/of medezeggenschap en/of financiële bijdrage) van de doelgroep
 • garanderen dat het initiatief na het beëindigen van de financiële steun op een zelfstandige manier kan verder werken
 • duurzame ontwikkeling beogen en op duurzame wijze georganiseerd worden: met respect voor
  • milieu
  • culturele eigenheid van de doelgroep
  • mensenrechten

De gemeenteraad staat in voor de goedkeuring.

De aanvrager verbindt zich ertoe om jaarlijks op eigen initiatief de Londerzeelse bevolking te informeren en dit minstens door een artikel in te sturen voor het gemeentelijk informatieblad en/of de website.

Londerzeelse ontwikkelingshelpers moeten:

 • minstens 2 maanden in een ontwikkelingsland tewerkgesteld zijn tijdens het jaar van de aanvraag of dit doen in kader van hun studies
 • minstens 5 jaar ingeschreven zijn geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Londerzeel
 • Het gekregen bedrag moet voor 70% gaan naar de organisatie waar men voor werkt en kan voor 30% gebruikt worden voor eigen onkosten. Hiervan moet een bewijs (overschrijving,…) overgemaakt worden aan het College van burgemeester en schepen tegen uiterlijk 1 oktober.

Ngo’s en feitelijke verenigingen met verdienste moeten tegen uiterlijk 1 oktober van elk jaar indienen:

 

Reglement: ontwikkelingssamenwerking (pdf)
Reglement: ontwikkelingssamenwerking - bijlage DAC-lijst (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24 juni 2008
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 22 november 2016 en 25 september 2018.
Gepubliceerd op de website op 17 oktober 2018.