Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Subsidies voor Noord-Zuidwerking: aanvragen vóór 1 maart

Ondersteuning ontwikkelingshelpers

De Gemeente Londerzeel ondersteunt Londerzeelse ontwikkelingshelpers door in het budget een jaarlijks bedrag te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties.

Voorts ondersteunt zij ook Londerzeelse organisaties en instellingen die educatieve en sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking organiseren in Londerzeel.

Hoe de subsidie aanvragen?

Denk je in aanmerking te komen voor deze subsidie? Dien je aanvraag voor de basistoelage en aanvullende subsidie in vóór 1 maart 2019.

De uitbetaling van de basistoelage gebeurt na goedkeuring van de gemeenteraad.

Het bewijsmateriaal (artikels, foto’s, facturen...) voor de aanvullende subsidie dien je in ten laatste op 1 oktober 2019 bij de dienst Duurzaamheid.

De uitbetaling van de aanvullende subsidie gebeurt na goedkeuring door het College van burgemeester en schepenen.