Deel deze pagina

Subsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Subsidieregeling

Elke vereniging krijgt een basistoelage van 25 euro. Er wordt ook een subsidie toegekend aan jubilerende verenigingen.
Verder kan een vereniging via ‘werkingssubsidies’ punten verzamelen per georganiseerde activiteit waarbij het principe ‘loon naar werken’ wordt gehanteerd. Elke activiteit wordt bovendien gelijk beloond. (De projectsubsidie uit het verleden valt weg.)

Voor uitzonderlijke, bijzondere initiatieven, waardevolle projecten… kan het college van burgemeester en schepenen een apart krediet toekennen.

Charter Gelijke Kansen

De Gemeente Londerzeel vindt het belangrijk dat elke inwoner kan rekenen op gelijke kansen en een gelijke behandeling.
Elke sociaal-culturele vereniging moet daarom de doelstellingen van het 'Charter Gelijke Kansen' (pdf) naleven om in aanmerking te komen voor subsidiëring.

Aanvragen vóór 15 september van het lopende werkjaar

Stap 1: Lees het subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van de culturele en sociaal-culturele verenigingen van Londerzeel (pdf) en het Charter Gelijke Kansen (pdf).

De subsidieperiode loopt telkens van 1 september tot en met 31 augustus van het betreffende werkjaar.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier (doc) in.

Stap 3: Mail het ingevulde aanvraagformulier naar cultuur@londerzeel.be tegen uiterlijk 15 september van het lopende werkjaar.