Deel deze pagina

Subsidie voor natuur- en milieuverenigingen

Subsidieregeling

Elke natuur- en milieuvereniging kan logistieke steun verkrijgen voor uit te voeren werken. Deze werken moeten de natuur / het milieu ten goede komen.

Verder kan een vereniging via werkingssubsidies punten verzamelen per georganiseerde activiteit. Daarbij wordt het principe ‘loon naar werken’ gehanteerd. Elke activiteit wordt bovendien gelijk beloond.

Subsidiereglement

Lees voor het invullen van het aanvraagformulier het volledige reglement:

Reglement voor de subsidiëring van natuur- en milieuverenigingen (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2016.
Inwerkingtreding op 1 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 2 mei 2016.

Hoe aanvragen?

Het e-loketformulier wordt elk jaar in juni via mail nog doorgestuurd naar de verenigingen. Dit moet vervolgens vóór 15 september ingevuld worden.