Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Subsidie voor aanleg geboorteboombos

Sinds 2006 planten we voor alle ouders die dat willen een geboorteboom in het geboorteboombos op het perceel gelegen achter de Marselaerdreef 6. Dat perceel is intussen vol. We gingen op zoek naar nieuwe grond.

Op 14 april 2022 kochten we een nieuw perceel gelegen aan de A. Lambertstraat. De verdere uitbouw van het geboorteboombos kadert in het beleid om de biodiversiteit te behouden en versterken.

We werkten voor dit project samen met de bosgroep Vlaams-Brabant, een vereniging van de provincie Vlaams-Brabant. Zij dienden een subsidieaanvraag in bij Agentschap Natuur en Bos. Intussen kregen we het goeie nieuws dat we 35.865 euro subsidie zullen ontvangen wanneer de bebossing binnen de 3 jaar wordt uitgevoerd.

Voor de bebossing zullen we samenwerken met Bûûmplanters. Dat is een open burgercollectief gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De volledige bebossing zal in twee fasen worden uitgevoerd. Eerst wordt het reguliere bos samen met de geboortebomen van 2020 en 2021 aangeplant. Concreet gaat dat over 1.060 bomen en ondergroei.

In een volgende fase worden de geboortebomen van 2022 aangeplant. Dan worden er nog een keer 520 bomen toegevoegd.

De eerste geboortebomen werden geplant op zaterdag 26 november 2022.