Deel deze pagina

Stemmen voor Europese verkiezingen als niet-Belg

Inschrijving als kiezer

Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar wel die van een lidstaat van de Europese Unie en wil je stemmen bij de Europese verkiezingen op zondag 26 mei 2019? Wie in Londerzeel woont, moet zich daarvoor ten laatste op donderdag 28 februari 2019 inschrijven als kiezer bij de gemeente.

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in Belgïe? Dan hoef je niet opnieuw in te schrijven. Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar op 26 mei 2019.
  • Op 1 maart 2019 woon je officieel in Londerzeel. Je bent dus ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente.
  • Op 26 mei 2019 heb je burgerlijke en politieke rechten.
  • Je bent EU-burger

Opgelet: Burgers van buiten de EU kunnen niet stemmen voor deze verkiezingen.

Hoe inschrijven?

Vul het formulier inschrijving op kiezerslijst - IBZ (pdf) in en bezorg het samen met een kopie van je identiteitsdocument ten laatste op donderdag 28 februari 2019 aan de dienst Burgerzaken. Dit kan: 

  • via e-mail
  • via de post
  • aan het loket

Opgelet: We raden je aan om je aanvraag vóór woensdag 20 februari 2019 te doen. Als er dan documenten ontbreken, heb je nog tijd om die te bezorgen.

Wat gebeurt er na je inschrijving ?

  • We kijken na of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Na goedkeuring krijg je een bevestiging.
  • Enkele dagen vóór zondag 26 mei 2019 krijg je een oproepingsbrief (uitnodiging) om deel te nemen aan de Europese verkiezingen. Daarin vind je alle praktische info (waar, wanneer,…).