Deel deze pagina

Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. 

Hoe kan u uw aanvraag doen?

U bent: 

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat 

  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal 

  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal 

Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden aan de dienst Omgeving (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond ikv bodemonderzoek). 

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 150 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). 
Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel.

Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform. 

 

Goedgekeurd op de gemeenteraad op 20 december 2022.
Gepubliceerd op de website op 6 maart 2023.
Aangepast op de gemeenteraad op 23 januari 2024.