Deel deze pagina

Stedenbouwkundig uittreksel

Plannen- en vergunningenregister

De Gemeente Londerzeel beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister.

Iedereen (notaris, immobiliën, inwoners...) die een goed verkoopt/verhuurt, moet voldoen aan de informatieverplichtingen bij verkopen of verhuren van vastgoed - Departement Omgeving.

Dit houdt in dat volgende gegevens over het vastgoed moeten vermeld worden in de publiciteit:

  • of er een stedenbouwkundige vergunning / omgevingsvergunning is uitgereikt
  • of er een verkavelingsvergunning van toepassing is
  • of er een voorkooprecht geldt
  • of er een dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig art. 146 of 149 tot en met 151 en iedere in de zaak gewezen beslissing
  • de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benamingen gebruikt in het plannenregister
Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.  

Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde, geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

Kostprijs?

  • vastgoedinformatie aangevraagd door notarissen en elke aanvrager ongeacht zijn professionele achtergrond: 50 euro
  • uittreksel uit het plannenregister: 50 euro
  • uittreksel uit het vergunningenregister: 50 euro
  • stedenbouwkundig uittreksel (combinatie uittreksel uit plannen- en vergunningenregister): 80 euro
  • totale stedenbouwkundige inlichtingen: 130 euro

Betaling gebeurt na aflevering van de inlichtingen door middel van een overschrijving.

Maak een afspraak.

 

Administratieve stukken (afgifte): belastingreglement (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.

Administratieve stukken (afgifte): belastingreglement (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Administratieve stukken (afgifte): belastingreglement (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.