Deel deze pagina

Stedenbouwkundig attest

Advies over project

Een stedenbouwkundig attest (model I - het vroegere attest nr. 2) is een princiepsbeslissing over een concreet project. Het is een voorafgaandelijk advies over de slaagkansen van een gepland project.

Aanvraagformulier stedenbouwkundig attest - Departement Omgeving

Kostprijs?

50 euro. Betalen kan cash.

Retributiereglement: aflevering van omgevingsvergunningen (2018) (pdf)

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23 mei 2017.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2018.