Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Statbel houdt een enquête in Londerzeel

Onderzoek naar arbeidskrachten

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert in 2020 een enquête in onze gemeente.

In de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit Londerzeel.

Deze enquête brengt de werksituatie in kaart. Er wordt onder meer gepeild naar:

  • werk en werk zoeken
  • studies
  • werkloosheid
  • pensioen

Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op Europees niveau via Eurostat.

Uitnodiging via brief

De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen.

Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd.

Deze enquête heeft als voornaamste doelstelling de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) eerst op te delen in 3 groepen, zodat daarna aan deze drie groepen beschrijvende en verklarende gegevens gekoppeld kunnen worden. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan ook uit om hun volledige medewerking hieraan te verlenen.

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête: