Gerelateerde foto's

Deel deze pagina

Sporthal De Blauvenne

Adres

Sint-Jozefstraat 39 in Londerzeel Sint-Jozef

Faciliteiten

Mogelijkheden

 • volleybal (3 velden)

Materiaal

 • 3 scoreborden
 • kegels
 • hoepels
 • 3 tribunes

Afmetingen

 • sportzaal: lengte = 40 m, breedte = 30 m, hoogte = 6 m

Opsplitsing van de zaal is niet mogelijk!

Prijs (per uur)

 Gebruiker per terrein volledige zaal
Londerzeelse verenigingen 4 euro 12 euro

Niet-Londerzeelse verenigingen

Individuele gebruikers

6 euro 18 euro
Commerciële verenigingen 12 euro 36 euro

 

Reservatie en annulatie

Regelmatige sporters

 • Regelmatig gebruik op vaste dagen en uren en de organisatie van sportevenementen moet je aanvragen op de daarvoor ter beschikking gestelde documenten.
 • Bij laattijdig indienen verlies je prioriteit.
 • Het verlengen van de huurperiode moet minstens 2 maanden vóór het eindigen van de overeenkomst worden aangedeeld via de sportverantwoordelijke.
 • Wie de vaste verhuring vroeger wil beëindigen dan oorspronkelijk werd gevraagd, moet een opzegtermijn van 2 maanden respecteren. De melding van het vervroegd beëindigen van de huurtermijn gebeurt schriftelijk en is gericht aan het College van burgemeester en schepenen.
 • Het annuleren van bepaalde uren of data moet minstens 2 weken op voorhand gebeuren, zoniet wordt de normale huurprijs aangerekend. Annuleren kan via sport@londerzeel.be.

Occasionele sporters

 • Reserveer
  • bij de Sportdienst
  • via het e-loket 
 • Nagaan welke data en uren nog vrij zijn, kan bij de Sportdienst.
 • Je betaalt vóór het gebruiken van de sporthal.

Reglement

Reglement: verhuur sportinfrastructuur (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 14 juni 2020.