Deel deze pagina

Sportadviesraad

Taken

Het doel van de adviesraden en het beheersorgaan is inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijke beleid.

Taken van de sportadviesraad:

 • bevorderen van sport, lichamelijke opvoeding, openluchtleven, recreatie en vrijetijdsbesteding
 • advies uitbrengen over sport- en recreatieactiviteiten van verenigingen, diensten en instellingen op het gebied van competitie- en recreatiesport
 • op eigen initiatief of op vraag van de Gemeente Londerzeel advies uitbrengen over sport, recreatie en de planning en uitbouw van infrastructuur

Huishoudelijk reglement sportadviesraad (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013.
Gepubliceerd op de website op 17 februari 2014.

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Samenstelling

15 leden (leden moeten aangesloten zijn bij een sportclub, gelegen op het grondgebied van Londerzeel). Er mogen max. 2 of 3 vertegenwoordigers per sporttak zetelen in de adviesraad.

Effectieve leden:

 • Gilbert De Buyser
 • Catharina De Decker
 • Alfons De Maeyer
 • Tom Vansteelandt
 • Piet De Smedt
 • Prosper De Smet
 • Philip Gillis-D'Hamers
 • Frank Samson
 • François Moyson
 • Geert Pas
 • Paul Thielemans
 • Martine Van den Eede
 • Ana Van Hemelryck
 • Marc Va der Borght
 • Filip Van den Reym

Secretariaat: Piet De Pauw, sportfunctionaris

Agenda

De vergaderingen van de Sportadviesraad zijn openbaar.

De datum van de volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd.

Verslagen

Verslagen vanaf 2013:

Verslagen van vóór 2013: