Deel deze pagina

Speelstraten

Wat is een speelstraat?

 • Een speelstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Bewoners en wie er een garage of grond heeft, mogen de straat nog in maar moeten stapvoets rijden. 
 • Fietsers mogen er stapvoets door.
 • De spelende kinderen en voetgangers hebben in een speelstraat voorrang op alle andere weggebruikers.
 • De doorgang mag niet volledig afgesloten worden voor hulpdiensten, bijvoorbeeld met speeltuigen.
 • Je mag nog parkeren in de speelstraat, maar we raden aan om buiten de speelstraat te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

De verkeersregels zijn in deze straten dus anders dan in de straten waar het bord 'opgelet spelende kinderen' wordt geplaatst. 

Wanneer komt mijn straat in aanmerking?

 • De straat heeft een maximale snelheidsbeperking van 50 km/uur.
 • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
 • De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter. De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang. Er moet een normale doorstroming van het verkeer mogelijk zijn rond de speelstraat.
 • De straat heeft weinig doorgaand verkeer.

Het is mogelijk om een volledige straat of enkel een deel van de straat in te richten als speelstraat. Dit kan bijvoorbeeld bij lange straten of bij straten met veel kruispunten.

Voor welke periode kan je een speelstraat aanvragen?

De speelstraat kan georganiseerd worden in de zomervakantie (juli - augustus) met een maximum van 14 dagen per maand.

De uren voor het inrichten van een speelstraat moeten liggen tussen 10 uur en 20 uur.

Voorwaarden

 1. Duid minstens twee speelstraatverantwoordelijken aan.

Speelstraatverantwoordelijken:

 • engageren zich voor de organisatie van de speelstraat.
 • zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en wegnemen van de hekken volgens de bepaalde speeluren.
 • moeten in de aangevraagde straat wonen en ieder op een ander adres.
 • zijn contactpersoon voor de bewoners en de Gemeente Londerzeel
 • zijn vrijwillige medewerkers (het gemeentebestuur zorgt ervoor dat zij verzekerd zijn).
 1. Bewonersenquête

Een speelstraat inrichten is pas mogelijk als 75% van de bewoners van de straat akkoord gaat met de inrichting van een speelstraat. Dit percentage wordt bewezen aan de hand van een bewonersenquête.

Elk huisnummer of elke bus in de straat - of in het deel van de straat - die als speelstraat wordt ingericht, heeft 1 stem.

De speelstraatverantwoordelijken zorgen voor de afname van de bewonersenquête aan de hand van dit formulier (pdf).

Hoe aanvragen?

Vraag een speelstraat aan via het e-loket uiterlijk 30 april.

Na advies van de dienst Mobiliteit en de politie beslist het college van burgemeester en schepenen over de inrichting van de speelstraat.