Deel deze pagina

Sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap

Wat?

Een persoon met een handicap kan - afhankelijk van de graad van handicap - genieten van een of meer sociale en fiscale voordelen. Dit staat meestal los van het recht op een financiële tegemoetkoming.

Sociale en fiscale voordelen:

  • vrijstelling van belasting op autovoertuigen
  • korting op het abonnementsgeld voor de kabeldistributie
  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  • sociaal telefoontarief
  • forfaitaire toelage voor chronisch zieken
  • vermindering inkomstenbelasting
  • vermindering van de onroerende voorheffing

Voorwaarden?

Je moet als persoon met een handicap een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid. 

Hoe aanvragen?

Neem contact op met het Zorgloket of kom langs tijdens de openingsuren. 

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring,...
  • brieven FOD Sociale Zekerheid

Kostprijs?

Gratis.