Deel deze pagina

Sociale en fiscale voordelen voor personen met een handicap

Wat?

Een persoon met een handicap kan - afhankelijk van de graad van handicap - genieten van een of meer sociale en fiscale voordelen. Dit staat meestal los van het recht op een financiële tegemoetkoming.

Sociale en fiscale voordelen:

  • vrijstelling van belasting op autovoertuigen
  • korting op het abonnementsgeld voor de kabeldistributie
  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • sociaal tarief voor gas en elektriciteit
  • sociaal telefoontarief
  • forfaitaire toelage voor chronisch zieken
  • vermindering inkomstenbelasting
  • vermindering van de onroerende voorheffing

Voorwaarden?

Je moet als persoon met een handicap een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid. 

Hoe aanvragen?

Bij het Zorgloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee:

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring,...
  • brieven FOD Sociale Zekerheid

Kostprijs?

Gratis.