Deel deze pagina

Slachtbewijs

Hoe registreren?

Professionele slachters en eigenaars die een particuliere slachting willen (laten) uitvoeren, moeten zich vooraf laten registreren. Dit is eenmalig. Je ontvangt dan een uniek registratienummer van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat je bij elke toekomstige slachting kan gebruiken.

Professionele aangevers die al een registratienummer in het centrale systeem van Sanitel hebben, kunnen dit nummer verder gebruiken (ook bij particuliere slachtingen).

Hoe aangeven?

Na de registratie moet de aangifte gebeuren.

Slachting in een slachthuis:

  • de aangifte gebeurt uitsluitend in het slachthuis zelf
  • de particuliere slachtingen moet je niet meer aangeven bij de dienst Burgerzaken

Slachting buiten het slachthuis (particuliere slachting):

  • slachtingen van varkens, schapen en geiten: de eigenaar geeft dit persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken ten minste 2 werkdagen vóór de slachting. Een aangifte is 8 dagen geldig. Het aangiftebewijs blijft bewaard tot het einde van het volgende jaar.
  • slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild: je moet geen registratienummer aanvragen en geen aangifte doen

Kostprijs

15 euro

Betalen kan cash of met Bancontact.

Offerfeest

Voor het slachten van een schaap of een geit moet je een slachtaangifte aanvragen bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats of van de gemeente waar het dier werd aangekocht.

Breng je identiteitskaart (eID) en het beslagnummer mee. Dit is het nummer van het bedrijf waar het dier aangekocht werd.

Zelf een dier slachten tijdens het offerfeest is ten strengste verboden. Je moet je dier laten slachten op een erkende slachtvloer.

Wat meebrengen?

Breng het volgende mee:

Maak een afspraak.