Deel deze pagina

Signalisatievergunning voor aannemers en nutsmaatschappijen

Inname openbaar domein: toelating

Niemand mag het openbaar domein in gebruik nemen zonder de toelating van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Alle vergunde innames van het openbaar domein, kun je raadplegen op Hinder in kaart.

Signalisatievergunning voor aannemers en nutsmaatschappijen

Aannemers van wegeniswerken, wegbeheerder, nutsmaatschappijen of door deze instanties aangestelde aannemers vragen een signalisatievergunning aan via:

Signalisatieaanvraag voor professionelen – Geo-IT

Hoogdringende aanvragen

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimale aanvraagtermijn overschrijden) kunnen worden geweigerd.

Als er toch een vergunning kan afgeleverd worden, dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro.

OvertredingenGASton

Wordt een inname van het openbaar domein zonder vergunning vastgesteld door de lokale politie of de toezichthouder Veiligheid? 

Dan wordt overgegaan tot een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). De omvang van de overtreding bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Ook of er precedenten zijn - dus of eerder al een gelijkaardige overtreding werd begaan - bepaalt het boetebedrag.

Bij een ingebrekestelling kan de Gemeente Londerzeel in bepaalde gevallen ook zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de overtreder of verantwoordelijke.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 september 2022. 
Gepubliceerd op de website op 30 september 2022.