Deel deze pagina

Signalisatie voor evenementen

Inname openbaar domein: toelating

Niemand mag het openbaar domein in gebruik nemen zonder de toelating van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Alle vergunde innames van het openbaar domein, kun je raadplegen op Hinder in kaart.

Laten plaatsen van signalisatie voor evenementen

Voor het organiseren van evenementen op het openbaar domein heb je de toelating nodig van de Gemeente Londerzeel. Vraag deze toelating aan via Aanvraag toelating: activiteiten, evenementen, manifestaties....

Volg deze aanvraagtermijnen:

 • evenement op openbaar domein: minimum 12 weken vóór het evenement
 • evenement op privédomein waarbij het aantal verwachte deelnemers groter is dan 250 (binnen- en buitenevenementen): minimum 12 weken vóór het evenement
 • vergunning (bv. voor schenken sterke drank, afwijking op geluidsnorm) bij binnen- en buitenevenement: minimum 12 weken vóór het evenement
 • buitenevenement op privédomein: minimum 6 weken vóór het evenement indien:
  • en het aantal verwachte deelnemers is kleiner dan 250 of groter dan 200 verwachte deelnemers bij een overwegend zittend publiek
  • en er is geen vergunning nodig (bv. voor schenken sterke drank, afwijking op geluidsnorm)
 • evenement op privédomein in een gebouw: minimum 48 uur vóór het evenement indien:
  • en het aantal verwachte deelnemers is kleiner dan 250 of groter dan 200 verwachte deelnemers bij een overwegend zittend publiek
  • en er is geen vergunning nodig (bv. voor schenken sterke drank, afwijking op geluidsnorm)

Wordt er toelating aangevraagd op kortere termijn dan hierboven beschreven? Dan kan deze geweigerd worden.

Wordt er toch een toelating afgeleverd? Dan is dit een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid en wordt er een bijkomende retributie aangerekend.

Prijs

Het plaatsen en ophalen van signalisatie door de Gemeente Londerzeel naar aanleiding van goedgekeurde evenementen:

 • forfait: 25 euro
 • bijkomend: 50 euro voor het plaatsen van 10 tot 20 borden en/of nadars
 • bijkomend: 100 euro voor het plaatsen van meer dan 20 borden en/of nadars

Hoogdringende aanvragen

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimale aanvraagtermijn overschrijden) kunnen worden geweigerd.

Als er toch een vergunning kan afgeleverd worden, dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro.

OvertredingenGASton

Wordt een inname van het openbaar domein zonder vergunning vastgesteld door de lokale politie of de toezichthouder Veiligheid? 

Dan wordt overgegaan tot een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). De omvang van de overtreding bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Ook of er precedenten zijn - dus of eerder al een gelijkaardige overtreding werd begaan - bepaalt het boetebedrag.

Bij een ingebrekestelling kan de Gemeente Londerzeel in bepaalde gevallen ook zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de overtreder of verantwoordelijke.

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling van retributie voor:

 • Londerzeelse verenigingen
 • sociale woonorganisaties
 • nutsbedrijven
 • buurtfeesten
 • scholen
 • evenementen ten voordele van een goed doel

Zij moeten nog wel een toelating aanvragen.

Hoe aanvragen?

Activiteiten, evenementen, manifestaties...: aanvragen toelating

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 september 2022. 
Gepubliceerd op de website op 30 september 2022.