Deel deze pagina

Schuldbemiddeling

Wat?

Schulden hoeven niet altijd een probleem te zijn. Veel mensen hebben schulden. Zo is een lening voor een huis ook een schuld. Schulden worden pas een probleem wanneer je er niet meer in slaagt je rekeningen te betalen.

Kan je je schulden niet meer zelf regelen? Dan kan het Welzijnsloket je hierbij helpen.

Bij schuldbemiddeling word je geholpen bij de afbouw van schulden. Dit gebeurt door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten.

Schuldbemiddeling kan ook gecombineerd worden met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Kom vooral langs met je vraag en breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat je aanwezig bent, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van de schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.