Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Rioleringsproject Ursene-Drietorenstraat-Linde-Watermolenstraat

Aanleg gescheiden riolering

Aannemer Willemen Infra legt in opdracht van de Gemeente Londerzeel en van Aquafin gescheiden riolering aan in Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat. Ook in Lakeman en Linde wordt er in het kader van dit project gewerkt.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden regenwater en afvalwater gescheiden.

Tussen de laatste woning in Drietorenstraat en Firma Pas in Kasteelstraat komt er een nieuw fietspad afgescheiden van de rijbaan.

De omwonenden zijn verplicht om het hemelwater (deels) te scheiden van het afvalwater. Meer info: afkoppelen hemelwater.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over de wegenwerken en blijf op de hoogte.

Fasering en planning

Fase Ursene

In de werfzone tussen huisnummer 15 en boerderij Lamberts legt aannemer Willemen Infra de nieuwe riolering verder aan. Door de aanwezige nutsleidingen en de beperkte ruimte verlopen de werkzaamheden moeizamer dan vooraf ingeschat. Tegen het begin van het bouwverlof op vrijdag 12 juli 2019 zou de riolering tot aan de boerderij Lamberts geplaatst moeten zijn.

Na het bouwverlof legt de aannemer een gescheiden riolering aan in de volgende werfzone in Ursene vanaf boerderij Lamberts tot aan de spooroverweg.

In de Kasteelstraat is de pompput ter hoogte van de spooroverweg ondertussen ondergronds gebracht. De verdere afwerking volgt na het bouwverlof.

Fase Drietorenstraat

De aanleg van riolering in de berm in Drietorenstraat verliep erg vlot en is klaar voor deze eerste fase. Op maandag 24 juni 2019 is de straat volledig afgesloten zodat de aannemer de aanwezige gracht kan dempen en een doorsteek kan maken. Vervolgens starten de nutsmaatschappijen met hun werkzaamheden in de werkzone. Tegen de start van het bouwverlof zouden ook deze werken er afgerond moeten zijn.

De planning is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleiding

Tijdens de werken in Ursene is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via Blauwenhoek - Klein Holland - Stationsstraat - Kasteelstraat. Voor fietsers is er een omleiding voorzien langs Heetgatstraetje (Buurtweg 11) die Ursene en Blauwenhoek verbindt.

Het verkeer kan tijdens de eerste werkzaamheden in Drietorenstraat nog door, maar moet wel rekening houden met hinder. Volg de verkeerssignalisatie en let op het werfverkeer. Op maandag 24 juni 2019 is Drietorenstraat volledig afgesloten voor het verkeer. Moorhoek is die dag bereikbaar vanuit de richting Kasteelstraat.

Contact

Aannemer WillemenInfra:

Sigfried.Debusschere@willemeninfra.be

Jens.Mestdagh@willemeninfra.be

Afkoppelingsadviseur Nils Van den Broeck:

info@vdb-studiebureau.be