Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Rioleringsproject Ursene-Drietorenstraat-Linde-Watermolenstraat

Aanleg gescheiden riolering

Aannemer Willemen Infra legt in opdracht van de Gemeente Londerzeel en van Aquafin gescheiden riolering aan in Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat. Ook in Lakeman en Linde wordt er in het kader van dit project gewerkt.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden regenwater en afvalwater gescheiden.

Tussen de laatste woning in de Drietorenstraat en Firma Pas in Kasteelstraat komt er een nieuw fietspad afgescheiden van de rijbaan.

De omwonenden zijn verplicht om het hemelwater (deels) te scheiden van het afvalwater. Meer info: afkoppelen hemelwater.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over de wegenwerken en blijf op de hoogte.

Fasering en planning

Fase Ursene

Op vrijdag 18 oktober 2019 wordt het kruispunt Ursene – Sneppelaar aangelegd tot op de onderlaag in asfalt.

Op maandag 21 oktober werkt aannemer WillemenInfra de zijbermen aan in Ursene en worden de putdeksels op de correcte hoogte gebracht. Op dinsdag 22 oktober volgt dan de toplaag in asfalt en is de wegenis in Ursene volledig heraanlegd.

Fase Drietorenstraat

De pompput net voor de spooroverweg aan de zijde van de Kasteelstraat wordt momenteel afgewerkt. De aannemer bereidt de aanleg van het fietspad in Kasteelstraat en Drietorenstraat verder voor. De fundering en boordstenen worden geplaatst, net als de bruggenhoofden aan de kruising met de Molenbeek.
Op dinsdag 22 oktober wordt de rijbaan in Drietorenstraat tussen Kasteelstraat en Moorhoek afgefreesd. Moorhoek is met de wagen bereikbaar vanuit de richting Watermolenstraat. Fietsverkeer voor Moorhoek van en naar richting Londerzeel verloopt via het fietspad naast het spoor.

Fase Lakeman

In de Lakeman tussen Over De Beek en Steenhuffel zijn de nutsmaatschappijen volop bezig met het verplaatsen van hun nutsleidingen. Nadien kan met de aanleg van gescheiden riolering worden gestart.

De planning is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleiding

Tijdens de werken in Ursene is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De bereikbaarheid van de woningen is afhankelijk van de voortgang van de werken.
Moorhoek en de woningen in Drietorenstraat zijn bereikbaar vanuit de richting Watermolenstraat.

Contact

Aannemer WillemenInfra:

Sigfried.Debusschere@willemeninfra.be

Jens.Mestdagh@willemeninfra.be

Afkoppelingsadviseur Nils Van den Broeck:

info@vdb-studiebureau.be