Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Rioleringsproject Ursene-Drietorenstraat-Linde-Watermolenstraat

Aanleg gescheiden riolering

Aannemer Willemen Infra legt in opdracht van de Gemeente Londerzeel en van Aquafin gescheiden riolering aan in Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat. Ook in Lakeman en Linde wordt er in het kader van dit project gewerkt.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden regenwater en afvalwater gescheiden.

Tussen de laatste woning in Drietorenstraat en Firma Pas in Kasteelstraat komt er een nieuw fietspad afgescheiden van de rijbaan.

De omwonenden zijn verplicht om het hemelwater (deels) te scheiden van het afvalwater. Meer info: afkoppelen hemelwater.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over de wegenwerken en blijf op de hoogte.

Fasering en planning

Fase Ursene

In de werfzone tussen huisnummer 15 en boerderij Lamberts legt aannemer Willemen Infra de nieuwe riolering verder aan. De aanleg van de riolering zou tegen het einde van juni moeten klaar zijn. Tegen het bouwverlof wordt deze zone afgewerkt tot op de onderlaag in asfalt.

Na het bouwverlof legt de aannemer een gescheiden riolering aan in de volgende werfzone in Ursene vanaf boerderij Lamberts tot aan de spooroverweg.

In de Kasteelstraat werd de ruwbouw van de pompput ter hoogte van de spooroverweg afgewerkt. Nu kan de pompput verder worden afgewerkt zodat die tegen midden augustus volledig klaar in de grond zit.

Fase Drietorenstraat

De aanleg van riolering in de berm in Drietorenstraat verloopt vlot en vordert verder in de richting van Moorhoek naar de woningen toe. Aan het einde van deze maand zou de riolering moeten aangelegd zijn. Vervolgens kunnen de nutsmaatschappijen verder aan de slag met hun werkzaamheden in deze werkzone.

 

De planning is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleiding

Tijdens de werken in Ursene is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Het gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via Blauwenhoek - Klein Holland - Stationsstraat - Kasteelstraat. Voor fietsers is er een omleiding voorzien langs Heetgatstraetje (Buurtweg 11) die Ursene en Blauwenhoek verbindt.

Het verkeer kan tijdens de eerste werkzaamheden in Drietorenstraat nog door, maar moet wel rekening houden met hinder. Volg de verkeerssignalisatie en let op het werfverkeer.

Contact

Aannemer WillemenInfra

Sigfried.Debusschere@willemeninfra.be

Jens.Mestdagh@willemeninfra.be

Afkoppelingsadviseur Nils Van den Broeck

info@vdb-studiebureau.be