Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Rioleringsproject Ursene-Drietorenstraat-Linde-Watermolenstraat

Aanleg gescheiden riolering

Aannemer Willemen Infra legt in opdracht van de Gemeente Londerzeel en van Aquafin gescheiden riolering aan in Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat. Ook in Lakeman en Linde wordt er in het kader van dit project gewerkt.

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel worden regenwater en afvalwater gescheiden.

Tussen de laatste woning in de Drietorenstraat en Firma Pas in Kasteelstraat komt er een nieuw fietspad afgescheiden van de rijbaan.

De omwonenden zijn verplicht om het hemelwater (deels) te scheiden van het afvalwater. Meer info: afkoppelen hemelwater.

Schrijf je in op de nieuwsbrief over de wegenwerken en blijf op de hoogte.

Fasering en planning

Aannemer Willemen Infra diende als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus de werkzaamheden op de werf tijdelijk stil te leggen. Sinds 28 april werd de werf opnieuw opgestart. In die week werd de fundering van de rijweg en het fietspad nog aangelegd, gevolgd door de onderlaag in asfalt.
Op 4 mei is de aannemer gestart met de rioleringswerken in Drietorenstraat.

Willemen Infra probeert om zoveel mogelijk van de verloren tijd in te halen en heeft de planning noodgedwongen moeten aanpassen. Zo worden de geplande werkzaamheden in Linde nog niet opgestart in juni, maar wordt alles op alles gezet om Drietorenstraat verder af te werken.

De nieuwe riolering in Drietorenstraat wordt nu verder aangelegd tot aan Watermolenstraat wat tegen het einde van de maand mei klaar zou moeten zijn. Daarna worden de huizen aangesloten op de nieuwe gescheiden riolering en kan er gestart worden met de opbouw van de nieuwe wegenis. De funderingen, watergreppel, boordstenen, klinkers en grasdallen zouden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden en veiligheidsvoorschriften, tegen het bouwverlof geplaatst moeten zijn.

Bereikbaarheid en omleiding

Moorhoek is bereikbaar vanuit de richting Kasteelstraat. De woningen in Drietorenstraat kunnen bereikt worden vanuit de richting Watermolenstraat.

Tijdens de nutswerken in Linde wordt het fietsverkeer met een omleiding via Polderstraat-Pluimennest-Lakeman rond de werkzone geleid. De doorgang van gemotoriseerd verkeer in Linde wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

Contact

Aannemer WillemenInfra:

Sigfried.Debusschere@willemeninfra.be

Jens.Mestdagh@willemeninfra.be

Afkoppelingsadviseur Nils Van den Broeck:

info@vdb-studiebureau.be