Deel deze pagina

Retributie: werken aan nutsvoorzieningen

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.

Deze retributie werd vastgelegd voor 2020 tot en met 2022.

Voor wie?

Voor distributienetbeheerders.

Retributietarief

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m³, wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Afhandeling:

De distributienetbeheerder ontvangt een factuur met daarin het te betalen bedrag. Hij betaalt via overschrijving.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2017-2019) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 20 december 2016.
Gepubliceerd op de website op 11 december 2019.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2020-2022) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 26 november 2019.
Gepubliceerd op de website op 11 december 2019.

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (2023-2025) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 20 december 2022.
Gepubliceerd op de website op 21 december 2022.