Deel deze pagina

Retributie: inname openbare weg

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Londerzeel heft een retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een onroerend goed en/of voor het plaatsen van signalisatie door de gemeentelijke diensten (parkeerverbod, nadar-afsluitingen, werfhekkens…).

Deze retributie werd vastgelegd sinds 2015 en gewijzigd met ingang van 1 september 2019.

Voor wie?

De aanvrager van de vergunning.

Retributietarief

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgelegd:

  • Voor het ontlenen van parkeerverbodsborden en het plaatsen en ophalen door het gemeentebestuur wordt een plaatsingskost van 25 euro aangerekend + 3 euro/dag voor de huur van 2 parkeerverbodsborden.
  • Voor het plaatsen en ophalen door de gemeentelijke diensten van signalisatie naar aanleiding van een evenement wordt een forfait van 25 euro aangerekend. Voor het plaatsen en ophalen van 10 tot 20 borden en/of nadars wordt bijkomend 50 euro aangerekend. Voor het plaatsen en ophalen van meer dan 20 borden en/of nadars wordt 100 euro bijkomend aangerekend. 
  • Voor een toelating tot het plaatsen van een container wordt 10 euro/kalenderdag aangerekend. 
  • Voor een toelating tot het plaatsen van materiaal, materieel, bouw- en/of sloopafval, kranen, stellingen, bouwafvalzakken, werfketens/-wagens en alle andere zaken op het openbaar domein naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een onroerend goed wordt 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro voor de hele periode van de inname aangerekend.
  • Voor het volledig afsluiten van het openbaar domein, waardoor het niet meer toegankelijk is voor doorgaand verkeer, wordt bovenop het aantal gebruikte m² een forfait van 50 euro aangerekend. 
  • Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro. 

Afhandeling:

Betalen kan via overschrijving (of cash) binnen de maand die volgt op het einde van de inname van de openbare weg.

Reglement belasting tijdelijke ingebruikname openbare weg (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (sinds 1 september 2019) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019. 
Gepubliceerd op de website op 9 juli 2019.
Inwerkingtreding op 1 september 2019.