Deel deze pagina

Retributie: inname openbare weg

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Londerzeel heft een retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg voor het plaatsen van bouwmaterialen, hijstoestellen, stellages, schotten… voor het oprichten, afbreken, herbouwen of veranderen van gebouwen.

Deze retributie werd vastgelegd voor 2015 tot en met 2019.

Voor wie?

De aannemer van de werken.

Retributietarief

0,50 euro per m² per dag met een minimum van 25 euro.

Afhandeling:

Betalen kan via overschrijving (of cash) binnen de maand die volgt op het einde van de inname van de openbare weg.

Reglement belasting tijdelijke ingebruikname openbare weg (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.

Reglement belasting tijdelijke ingebruikname openbare weg (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.