Deel deze pagina

Retributie: gevaarlijke inrichtingen

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Londerzeel heft een retributie op het openen van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling staan beschreven in artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM).

Deze retributie werd vastgelegd voor 2015 tot en met 2018.

Voor wie?

Exploitant van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting.

Vrijgesteld: exploitanten die beschermde werkplaatsen openen of exploitanten van bepaalde tijdelijke inrichtingen (zie retributiereglement)

Retributietarief

Volgens de klassering door het VLAREM:

  • inrichtingen gerangschikt in klasse 1: 1.000 euro
  • inrichtingen gerangschikt in klasse 2: 200 euro
  • inrichtingen gerangschikt in klasse 3:
    • gewone melding: 75 euro
    • kleine verandering: 75 euro
    • standaardgarage of standaardhoutbewerkingsbedrijf: 100 euro

Afhandeling:

Betaling via overschrijving (of cash of met Bancontact).

Reglement belasting gevaarlijke inrichtingen (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.