Deel deze pagina

Reistoelating minderjarigen

Wat?

De "toelating reizen minderjarigen" is een formulier waarmee je als ouder de toelating geeft aan jouw minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie.

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van beide ouders, moeten ook over dit formulier beschikken.

Hoe aanvragen?

De ouder(s) bij wie het kind is ingeschreven, moet(en) een formulier ondertekenen waarmee de toestemming wordt gegeven aan het kind om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan.

Deze handtekening(en) moet(en) gewettigd worden bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart (eID) van de ouder(s) die het formulier moet(en) ondertekenen (of het attest politie van verlies of diefstal identiteitskaart).

Kostprijs

Gratis