Deel deze pagina

Referentieadres

Wat?

Verblijf je in België, maar heb je hier geen domicilieadres (doordat je op een schip of in een woonwagen verblijft, dakloos bent…)? Dan kan je een referentieadres als officieel adres gebruiken. Brieven en administratie worden naar dit adres gestuurd. Je verblijft dus niet werkelijk op een referentieadres.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding...) ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen. Op deze manier ben je bereikbaar voor officiële instanties.

Als referentieadres gebruik je het adres van een persoon ingeschreven in Londerzeel (hoofdverblijfplaats). Deze persoon moet zijn of haar toestemming geven en bezorgt jou alle brieven. Het referentieadres wordt stopgezet op vraag van een van de partijen.

Daklozen kunnen ook een referentieadres aanvragen bij het OCMW.

(Een dakloze woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen of woont voorlopig bij iemand in.)

Voorwaarden?

Wie komt in aanmerking voor een referentieadres?

 • wie in een mobiele woning verblijft (in schepen, woonwagens, caravans met uitzondering van stacaravans)
 • wie wegens studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen of toerisme maximum 1 jaar afwezig is (uitzonderlijk verlengbaar)
 • beroepsmilitairen in het buitenland en hun gezin
 • diplomaten en consulair personeel en hun gezin
 • ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • beschermde getuigen
 • daklozen die niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister

Hoe aanvragen?

Beide personen komen persoonlijk naar de dienst Burgerzaken.

Daklozen:

Daklozen die een referentieadres bij het OCMW willen aanvragen, moeten persoonlijk naar het Welzijnsloket komen.

Het Welzijnsloket gaat via een sociaal onderzoek na of je voldoet aan de voorwaarden. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) beslist over de toekenning van een referentieadres.

Werd je aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je een uitnodiging om je te komen inschrijven op het referentieadres van het OCMW.

Na de inschrijving moet je minstens een keer per trimester langskomen.

Wat meebrengen?

Breng (een van) de volgende documenten mee naar de dienst Burgerzaken:

 • identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring...
 • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot…
 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest leger
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest van het OCMW
 • beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie

Daklozen moeten zoveel mogelijk van deze documenten meebrengen naar het Welzijnsloket:

 • identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring...
 • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen die op jouw naam staan
 • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of mutualiteit met het uitgekeerde dagbedrag…
 • bewijzen van uitgaven: energiefacturen, telefoon- of internetfacturen…

Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.