Deel deze pagina

Referentieadres

Wat?

Verblijf je in België, maar heb je hier geen domicilieadres (doordat je op een schip of in een woonwagen verblijft, dakloos bent…)?

Dan kan je een referentieadres als officieel adres gebruiken. Brieven en administratie worden naar dit adres gestuurd. Je verblijft dus niet werkelijk op een referentieadres.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding...) ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen. Op deze manier ben je bereikbaar voor officiële instanties.

Referentieadres bij een particulier

Als referentieadres gebruik je het adres van een persoon ingeschreven in Londerzeel (hoofdverblijfplaats). Deze persoon moet zijn of haar toestemming geven en bezorgt jou alle brieven. Het referentieadres wordt stopgezet op vraag van een van de partijen.

Voorwaarden?

Wie komt in aanmerking voor een referentieadres?

 • wie in een mobiele woning verblijft (in schepen, woonwagens, caravans met uitzondering van stacaravans)
 • wie wegens studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen of toerisme maximaal 1 jaar afwezig is (uitzonderlijk verlengbaar)
 • beroepsmilitairen in het buitenland en hun gezin
 • diplomaten en consulair personeel en hun gezin
 • ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • beschermde getuigen
 • daklozen die niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister

Hoe aanvragen?

Beide personen komen persoonlijk naar de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

Breng (een van) de volgende documenten mee naar de dienst Burgerzaken:

 • identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring...
 • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot…
 • buitenland: attest school of werkgever
 • militairen: attest leger
 • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
 • ontwikkelingssamenwerkers: attest van de hulporganisatie
 • gebrek bestaansmiddelen: attest van de Gemeente Londerzeel
 • beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie

Kostprijs?

Gratis.

Referentieadres bij de Gemeente Londerzeel voor daklozen

Voorwaarden?

Je komt in aanmerking als aan alle drie van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. géén officieel domicilieadres meer hebben.
 2. onvoldoende bestaansmiddelen hebben om op eigen kracht een woning te huren.
 3. beroep doen op de dienstverlening van de Gemeente Londerzeel (in gelijk welke vorm)

Via een sociaal onderzoek wordt nagegaan of je aan deze voorwaarden voldoet.

Als je in aanmerking komt, geeft de Gemeente Londerzeel je een document mee waarmee je je bij de dienst Burgerzaken kan inschrijven op het adres van de Gemeente Londerzeel.

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart (eID)
 • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
 • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
 • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
 • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.