Deel deze pagina

Besluitenlijsten raad politiezone

De Politiezone Kapelle-op-den-Bos - Londerzeel - Meise (K-L-M) heeft een politieraad en een politiecollege. Logo politiezone K-L-M

De politieraad vergadert (minstens) 4 keer per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar, deze kunnen dus door iedereen worden bijgewoond.

Het politiecollege is vergelijkbaar met het college van burgemeester en schepenen en heeft als opdracht het dagelijks bestuur van de politiezone.