Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Openbaar onderzoek: PRUP ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Eeckhout’

De provincieraad heeft op 21 april 2020 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Eeckhout’ te Londerzeel voorlopig vastgesteld.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Inzage

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 15 mei 2020 tot en met maandag 13 juli 2020.

Je kan gedurende het openbaar onderzoek het dossier digitaal raadplegen op www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Na het maken van een afspraak kun je het dossier ook inkijken bij:

 • het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
 • de dienst Omgeving van de Gemeente Londerzeel

Tijdens de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen indienen tot uiterlijk maandag 13 juli 2020.

Dit kan op 3 manieren:

 • per mail naar procoro@vlaamsbrabant.be
 • met een brief aan:
  de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
  Provincieplein 1
  3010 Leuven
 • tegen ontvangstbewijs (na afspraak) afgeven in het provinciehuis of bij de dienst Omgeving van de Gemeente Londerzeel

Raadpleeg voor meer informatie de website www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.