Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Project waterbuffering: eerste resultaten zijn positief

Om water(s)nood beter te beheersen

Gemeente Londerzeel is gestart met het bufferen van water in grachten.

Wat is waterbuffering?

Dit is een methode om het waterpeil te beheersen in een periode van wateroverlast door bijvoorbeeld veel regenval of net langdurige droogte.

Daarbij worden drempels in bestaande grachten geplaatst. Deze drempels zijn grote betonnen schotten die het water ter plaatse houden.

Eerste resultaten zijn positief

In het voorjaar van 2022 werden de eerste drempels geplaatst in de gracht aan Plas in Steenhuffel. Deze gracht watert af naar de Vuilbeek en mondt uit in de Grote Molenbeek.

Het waterpeil in de grachten stond de afgelopen weken vrij laag.

Hierdoor konden we het systeem van waterbuffering tijdens een periode van droogte een eerste maal testen. De eerste bevindingen zijn alvast positief. We merkten dat er effectief veel meer water wordt gebufferd. Hierdoor kan het water langzaam infiltreren in de bodem.

Ook in natte periodes moeten de drempels zorgen voor een grotere buffering van water.

De afvoer van het regenwater naar de Grote Molenbeek wordt hierdoor vertraagd en moet de wateroverlast in lagergelegen gebieden beperken. Zijn ook hier de resultaten bemoedigend, dan plaatsen we de komende jaren ook in andere grachten drempels.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant.