Deel deze pagina

Politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement (pdf - 1 MB)

Goedgekeurd/aangepast door de gemeenteraad op 28 mei 2019, 26 november 2019, 18 februari 2020 en 27 oktober 2020.
Gepubliceerd op de website op 9 november 2020.

GAS-boetes

In Londerzeel werd en wordt er steeds omzichtig en gericht omgesprongen met gemeentelijke administratieve sancties of GAS-boetes. De mogelijke GAS-boetes hebben steeds betrekking op inbreuken opgenomen in het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Londerzeel.

Het gaat dan vooral om:

  • wildplassen
  • nachtlawaai
  • blaffende honden
  • geluidsoverlast
  • sluikstorten
  • verbranden van afval

Procedure

Voor een GAS-boete die betrekking heeft op verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein, doet Londerzeel een beroep op medewerkers van de intercommunale Incovo:

  • Olivia Peeters - administratief hoofdmedewerker
  • Luc De Kempeneer - chauffeur

Bij iedere schade veroorzaakt door een inbreuk op het politiereglement wordt een bemiddelingsprocedure ingezet. Deze is verplicht bij een GAS-dossier tegen minderjarigen (vanaf 14 jaar). Deze bemiddelingsprocedures worden uitgevoerd door een bemiddelaar-criminoloog.

Reglement: gemeentelijke administratieve sancties (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2022.
Gepubliceerd op de website op 25 mei 2022.
Inwerkingtreding op 1 juli 2022.

Cameratoezicht: reglementen

Reglement: verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein betreffende het vaststellen van overlast door sluikstorten (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 30 mei 2016.

Reglement: vast cameratoezicht op openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 januari 2019.
Gepubliceerd op de website op 4 februari 2019.

Reglement: cameratoezicht op het openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerktreding op 1 juli 2019.