Deel deze pagina

Politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement (pdf - 1 MB)

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2018.
Gepubliceerd op de website op 2 oktober 2018.

GAS-boetes

In Londerzeel werd en wordt er steeds omzichtig en gericht omgesprongen met gemeentelijke administratieve sancties of GAS-boetes. De mogelijke GAS-boetes hebben steeds betrekking op inbreuken opgenomen in het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Londerzeel.

Het gaat dan vooral om:

  • wildplassen
  • nachtlawaai
  • blaffende honden
  • geluidsoverlast
  • sluikstorten
  • verbranden van afval

Procedure

Londerzeel doet een beroep op de provinciale ambtenaren Greet Van Eygen en Johan Guillemyn voor de GAS. Het voordeel is dat er zo meer expertise en een eenvormige en neutrale beoordeling verzekerd is.

Voor een GAS-boete die betrekking heeft op verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein, doet Londerzeel een beroep op medewerkers van de intercommunale Incovo:

  • Olivia Peeters - administratief hoofdmedewerker
  • Luc De Kempeneer - chauffeur

Reglement: verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 30 mei 2016.

Bij iedere schade veroorzaakt door een inbreuk op het politiereglement wordt een bemiddelingsprocedure ingezet. Deze is verplicht bij een GAS-dossier tegen minderjarigen (vanaf 16 jaar). Deze bemiddelingsprocedures worden uitgevoerd door een bemiddelaar-criminoloog.