Deel deze pagina

Politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement

Algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement (pdf - 1 MB)

Goedgekeurd/aangepast door de gemeenteraad op 28 mei 2019, 26 november 2019 en 18 februari 2020.
Gepubliceerd op de website op 20 februari 2020.

GAS-boetes

In Londerzeel werd en wordt er steeds omzichtig en gericht omgesprongen met gemeentelijke administratieve sancties of GAS-boetes. De mogelijke GAS-boetes hebben steeds betrekking op inbreuken opgenomen in het algemeen leefmilieu-, brandpreventie- en politiereglement van Londerzeel.

Het gaat dan vooral om:

  • wildplassen
  • nachtlawaai
  • blaffende honden
  • geluidsoverlast
  • sluikstorten
  • verbranden van afval

Procedure

Londerzeel doet een beroep op de provinciale ambtenaren Greet Van Eygen en Johan Guillemyn voor de GAS. Het voordeel is dat er zo meer expertise en een eenvormige en neutrale beoordeling verzekerd is.

Voor een GAS-boete die betrekking heeft op verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein, doet Londerzeel een beroep op medewerkers van de intercommunale Incovo:

  • Olivia Peeters - administratief hoofdmedewerker
  • Luc De Kempeneer - chauffeur

Bij iedere schade veroorzaakt door een inbreuk op het politiereglement wordt een bemiddelingsprocedure ingezet. Deze is verplicht bij een GAS-dossier tegen minderjarigen (vanaf 16 jaar). Deze bemiddelingsprocedures worden uitgevoerd door een bemiddelaar-criminoloog.

Cameratoezicht: reglementen

Reglement: verplaatsbaar cameratoezicht op openbaar domein betreffende het vaststellen van overlast door sluikstorten (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 30 mei 2016.

Reglement: vast cameratoezicht op openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 januari 2019.
Gepubliceerd op de website op 4 februari 2019.

Reglement: cameratoezicht op het openbaar domein (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerktreding op 1 juli 2019.

Hondenspeelweiden: reglement

Reglement: hondenspeelweiden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 26 juni 2019.
Inwerktreding op 1 juli 2019.