Deel deze pagina

Poëziewedstrijd GavoorGeluk

Wedstrijd voor jongeren

Elk jaar wordt de poëziewedstrijd GavoorGeluk georganiseerd en dit voor jongeren van 11 tot 25 jaar.

De Gemeente Londerzeel wenst poëzie bij haar bevolking en in het bijzonder bij de schoolgaande jeugd aan te moedigen. Daarom werd een project uitgewerkt voor:

  • het geven van poëzieateliers in de secundaire scholen en het GTIL
  • een poëziewedstrijd uit te schrijven
  • de beste resultaten van deze wedstrijd uit te geven in een poëziebundel en te verspreiden bij alle schoolgaande jeugd en het lerarenkorps.

De Gemeente Londerzeel werkt hiervoor samen met het dichterscollectief Stuifmeel, de Londerzeelse dorpsdichter, het Eeckhoutcentrum van de KUL Kortrijk, Herman Vanderstraeten, Jan Toye van PALM Breweries en de vzw GavoorGeluk.

Vzw GavoorGeluk

Een van de doelstellingen van het Fonds GavoorGeluk is jongeren aan te moedigen om hun emoties te uiten.

Het bevorderen van de emotionele expressievaardigheid bij de jeugd is een van de mogelijkheden die hiervoor gebruikt wordt. Poëzie is een belangrijke vorm van emotionele expressie.

De vzw GavoorGeluk heeft tot specifiek doel bij te dragen tot de preventie van depressie en suïcide in België, vooral bij jongeren. Het streeft vooral naar de toepassing van wetenschappelijk onderbouwde preventieprojecten en -programma's.

Reglement: poëziewedstrijd GavoorGeluk (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 20 juni 2020.