Deel deze pagina

Plaats voor kraan, stelling, bouwmateriaal,...

Inname openbaar domein: toelating

Niemand mag het openbaar domein in gebruik nemen zonder de toelating van de Gemeente Londerzeel.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

Alle vergunde innames van het openbaar domein, kun je raadplegen op Hinder in kaart.

Plaatsen van een kraan, stelling, bouwmateriaal of andere zaken

Volg onderstaande aanvraagtermijnen:

 • inname openbaar domein voor werken met mobiliteitsimpact (bv. omleiding, wisselend verkeer): minstens 10 kalenderdagen vóór de inname
 • inname openbaar domein voor werken zonder mobiliteitsimpact: minstens 7 kalenderdagen vóór de inname

Een inname kan bijvoorbeeld het plaatsen zijn van:

 • kraan
 • stelling
 • bouwmateriaal
 • werfkeet of werfwagens
 • puinzakken
 • alle andere zaken naar aanleiding van bouw-, renovatie-, afbraak- of andere werken aan een onroerend goed

Er kan opgelegd worden dat er signalisatie wordt geplaatst. Het is wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Deze verplichte signalisatie moet de aanvrager zelf voorzien.

Worden er parkeerplaatsen ingenomen? Dan heb je ook een toelating nodig voor een parkeerverbod.

Prijs

 • 0,50 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro voor de hele periode van de inname
 • bij het afsluiten van het openbaar domein: 50 euro per kalenderdag (bovenop het bedrag voor het aantal gebruikte m²)

Hoogdringende aanvragen

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimale aanvraagtermijn overschrijden) kunnen worden geweigerd.

Als er toch een vergunning kan afgeleverd worden, dan wordt deze beschouwd als een vergunning afgeleverd bij hoogdringendheid.

Voor hoogdringende aanvragen wordt een extra retributie aangerekend van 25 euro.

OvertredingenGASton

Wordt een inname van het openbaar domein zonder vergunning vastgesteld door de lokale politie of de toezichthouder Veiligheid? 

Dan wordt overgegaan tot een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). De omvang van de overtreding bepaalt de hoogte van het boetebedrag. Ook of er precedenten zijn - dus of eerder al een gelijkaardige overtreding werd begaan - bepaalt het boetebedrag.

Bij een ingebrekestelling kan de Gemeente Londerzeel in bepaalde gevallen ook zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de overtreder of verantwoordelijke.

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling van retributie voor:

 • Londerzeelse verenigingen
 • sociale woonorganisaties
 • nutsbedrijven
 • buurtfeesten
 • scholen
 • evenementen ten voordele van een goed doel

Zij moeten nog wel een toelating aanvragen.

Hoe aanvragen?

Inname openbaar domein aanvragen

Neem bij problemen contact op met de dienst Mobiliteit.

Inname van het openbaar domein: reglement en retributie (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 27 september 2022. 
Gepubliceerd op de website op 30 september 2022.