Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Plaats een rookmelder, je neus slaapt ook!

Als je slaapt, ruik je niets. Plaats daarom rookmelders, want deze wekken je! 

Plaatsing en onderhoud

  • in de centrale hal in de buurt van de slaapkamers: hang de rookmelder aan het plafond, idealiter in het midden, op minstens 30 cm van de muur
  • test en reinig de rookmelder 1 keer per maand
  • aankoop- en installatiekosten: de verhuurder is aansprakelijk
  • onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen): de huurder is aansprakelijk

Verplicht

Voor deze woningen zijn rookmelders verplicht:

Huurwoningen

Iedere zelfstandige huurwoning (eengezinswoning, appartement en studio) met een huurovereenkomst afgesloten na 31 december 2012 moet steeds voorzien zijn van de nodige rookmelders.

Is de huurovereenkomst afgesloten vóór 1 januari 2013? Dan wordt gekeken naar het bouwjaar van de woning:

  • in woningen gebouwd na 1945: rookmelders zijn verplicht vanaf 1 januari 2019
  • woningen gebouwd vóór 1945: rookmelders zijn verplicht sinds begin 2016

Een sociale huurwoning en een kamerwoning (studentenkamers) moeten - ongeacht het bouwjaar van de woning - steeds voorzien zijn van de nodige rookmelders.

Nieuwbouw en renovaties

Zodra je werken uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet je ook de nodige rookmelders plaatsen. Je moet dan bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning aanduiden waar je de rookmelders voorziet.

Woning waarvoor sociale lening wordt toegekend

Een woning waarvoor sinds 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moet uitgerust zijn met rookmelders.

Hoeveel rookmelders?

  • zelfstandige woningen (eengezinswoning, appartement en studio): minstens één op elke verdieping
  • kamerwoningen: minstens één op elke verdieping en in elke kamer
  • kelder- of zolderruimtes al dan niet bestemd voor gemeenschappelijk gebruik en met een technische installatie: minstens één
  • kelders en zolders zonder technische installatie: minstens één rookmelder als de kelder en/of zolder normaal en onmiddellijk te betreden is en direct toegankelijk vanaf de wooneenheid (d.w.z. zonder dat je je door gemeenschappelijke delen moet verplaatsen)